3 κορυφαίες συμβουλές για να αυξήσετε την επισκεψιμότητα της σελίδας σας στο Facebook

People with Social
 • Δημοσιεύστε μια ενημέρωση κατάστασης, μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
 • Προσεγγίστε περισσότερα άτομα με εύκολες προωθήσεις και προωθημένες δημοσιεύσεις. 
  1. Αν θέλετε να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από τα άτομα στα οποία αρέσει η Σελίδα σας, μπορείτε να προωθήσετε μια δημοσίευση ή να προωθήσετε την ίδια τη Σελίδα σας.
  2. Όταν προωθείτε μια δημοσίευση ή τη Σελίδα σας, επιλέγετε το κοινό που θέλετε να δει αυτή την προώθηση. Επιλέξτε άτομα που έχουν δηλώσει ότι τους αρέσει η Σελίδα σας, προσεγγίστε τους φίλους τους ή επιλέξτε ένα εντελώς νέο κοινό.
  3. Ορίστε τον προϋπολογισμό σας.
 • Ενημερώστε την εικόνα προφίλ και τη φωτογραφία εξωφύλλου σας και συμπληρώστε την ενότητα “Πληροφορίες”.
 • Προσθέστε ένα κουμπί ώστε οι άλλοι να μπορούν να κάνουν μια ενέργεια, π.χ. να κλείσουν ένα ραντεβού, απευθείας από τη Σελίδα σας.
 • Δοκιμάστε την εφαρμογή Pages Manager.

Πηγή: FACEBOOK for Business