Η Διάδραση είναι κέντρο λογοθεραπείας και εργοθεραπείας στη Λάρισα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ψυχοκοινωνικές πλευρές της οικογένειας.

Η Διάδραση είναι ένα κέντρο λογοθεραπείας και εργοθεραπείας στη Λάρισα που προσφέρει υπηρεσίες με έμφαση στις ψυχοκοινωνικές πλευρές της οικογένειας….

GO TO WEBSITE