Η “Free Wi-Fi” είναι μία πλατφόρμα που δημιούργησε η iWP & Brand Building, η οποία αξιοποιεί το Wi-Fi δικτύου μια επιχείρησης προς όφελός της.

Έχει αναπτύξει ένα δίκτυο αποτελούμενο από “Hotspots”, δηλαδή διάφορα σημεία σε αρκετές επιχειρήσεις, στα οποία παρέχεται δωρεάν εκμετάλλευση του υπάρχοντος Wi-Fi, δίνοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο με ειδικό λογισμικό και προσβλέπει να γίνει το μεγαλύτερο δίκτυο “Free Hotspot” στη Κύπρο.

Με την πλατφόρμα λογισμικού της “Free Wi-Fi”, οι επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο στους πελάτες τους (με Login στο Wi-Fi που παρέχουν) και να αποκομίσουν δυνητικά οφέλη.

Σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει βοήθεια στους επιχειρηματίες για διαμόρφωση στρατηγικής ή προώθηση/διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών τους με καινοτόμο τρόπο.

Free Wifi από την iWP

Πως μπορώ να κάνω χρήση της υπηρεσίας Free WiFi;

Analytics από την Free Wifi
Ενημέρωση για την υπηρεσία και τις δυνατότητες

Πηγαίνετε στην ανεξάρτητη ιστοσελίδα της Free WiFi που έχουμε και ενημερωθείτε για το λογισμικό και τις δυνατότητές του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με την επιχείρησή σας, τον εξοπλισμό που διαθέτε τε καθώς και αν έχετε support από κάποιον IT.

Επιλογή Πακέτου

Πηγαίνετε στην ανεξάρτητη ιστοσελίδα της Free WiFi που έχουμε και ενημερωθείτε για το τι σας προσφέρει το κάθε πακέτο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να έρθουμε στον χώρο σας και να μελετήσουμε τις ανάγκες σας.

Αγορά υπηρεσίας

Εφόσων έχουν γίνει οι παραπάτω ενέργειες και έχουμε συμφωνήσει για το πακέτο και τον εξοπλισμό που χρειάζεστε, ο τεχνικός μας θα σας επισκεφθεί για να εγκαταστήσει, να διαμορφώσει την υπηρεσία και να ελέγξει την σωστή λειτουργικότητα.

Τέλος θα σας γίνει μια παρουσίαση της χρήσης της υπηρεσίας από τους πελάτες και του λογισμικού από εσάς.

Υποστήριξη

Όταν όλα τα παραπάνω ολοκληρωθούν θα έχουμε τελειώσει;

ΟΧΙ, θα έχετε πάντα δίπλα σας έναν τεχνικό και ένα σύμβουλο Marketing για υποστήριξη και προτάσεις ανάπτυξης της επιχείρησής σας.

Τώρα τελειώσαμε και επωφεληθείτε από την επένδυση που κάνατε!!

Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Free WiFi;