Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Domain names

thedomainworldTo Domain Name είναι η "διεύθυνση" σας στο διαδίκτυο. Αποτελεί για το Google και άλλες μηχανές αναζήτησης σημαντικό κριτήριο κατάταξης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα του. Είναι σημαντικό το domain σας να είναι σύντομο και να αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ιστοσελίδας σας. Επιδιώξτε το domain σας να αποτελεί ή να περιλαμβάνει λέξεις-κλειδιά, τα οποία χρησιμοποιούνται για αναζήτηση πληροφοριών/προϊόντων/υπηρεσιών από χρήστες στο Google.
To domain name της ιστοσελίδας σας είναι πάντα δική σας επιλογής και η αγορά του μπορεί να γίνει είτε από εσάς, είτε από εμάς για λογαριασμό σας σε τιμές που κυμαίνονται στα 8 – 10 ευρώ το έτος.