Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδηγίες χρήσης

Στη συνέχεια υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης για την πλατφόρμα WEB SMS της iWP & Brand-Building, την cyprussms.com.cy. 

Οι οδηγίες χρήσης υπάρχουν και σε μορφή pdf .

Για να δείτε με λεπτομέρεια τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: