Υπηρεσίες Email Marketing

Το email marketing είναι ένας πολύ καλός, εύκολος και οικονομικός τρόπος για να μείνετε σε επαφή με το πελατολόγιό σας και να δημιουργήσετε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Για να το πετύχετε αυτό πρέπει τα email σας να έχουν επαγγελματική εμφάνιση και να ικανοποιούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές!

Το email marketing μεταξύ άλλων, μπορεί να είναι εξατομικευμένο, δίνει πλήρη ελευθερία στη χρήση εικαστικού και λεκτικού και έχει μεγάλη αναγνωσιμότητα!
Είναι μια μέθοδος διαφήμισης που δε θα μπορούσε να λείπει από το marketing mix της επιχείρησης σας, αφού το 94% των χρηστών του ίντερνετ, χρησιμοποιούν email καθημερινά!