Τιμές για δημιουργία S.E.O.

Starter

Κατάλληλο για επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν την κατάταξη της ιστοσελίδας τους στις μηχανές αναζήτησης σε βασικές λέξεις κλειδιά.

Είναι ιδανικό για ιστοσελίδες παρουσίασης επιχειρήσεων

 • Στοχευμένες λέξεις – κλειδιά / (Keywords): 4
 • Ανάλυση ιστοσελίδας
 • On-Page Optimization
 • Βελτιστοποίηση Meta Tags
 • Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών
 • Δημιουργία XML Sitemaps
 • Δημιουργία – Παραμετροποίηση Google Analytic
 • Δημιουργία – Παραμετροποίηση Webmaster Tool
 • Δύο αναλυτικά Report προόδου (ανά 6μηνο) με προτάσεις για στρατηγικές αλλαγές

€120 / το έτος

Premium

Το καλύτερο πακέτο για επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρούν αλλά και να βελτιώνουν την κατάταξη της ιστοσελίδας τους στις μηχανές αναζήτησης σε πολλές λέξεις κλειδιά.

Είναι ιδανικό για επιχειρήσεις Τουρισμού, Διασκέδασης και EShop

 • Στοχευμένες λέξεις – κλειδιά / (Keywords): 25
 • Ανάλυση ιστοσελίδας
 • On-Page Optimization
 • Βελτιστοποίηση Meta Tags
 • Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών
 • Δημιουργία XML Sitemaps
 • Δημιουργία – Παραμετροποίηση Google Analytic
 • Δημιουργία – Παραμετροποίηση Webmaster Tool
 • Off-Page Βελτιστοποίηση
 • Καταχώρηση σε Search Engines
 • Καταχώρηση σε Directories
 • Βελτιστοποίηση URL
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης ιστοσελίδας
 • Ανάλυση – Εύρεση κατάλληλων Λέξεων-κλειδιών
 • Ανάλυση για λέξεις κλειδιά και θέση του Ανταγωνισμού – Optional
 • Δημιουργία περιεχομένου με την μέθοδο A.I.D.A. – Optional
 • Social Media Marketing – Optional
 • Δημιουργία – Ενημέρωση Facebook – Optional
 • Δύο αναλυτικά Report προόδου (ανά 6μηννο) με προτάσεις για στρατηγικές αλλαγές

από €80 / μήνα

Advanced

Κατάλληλο για νέες αλλά και παλαιές ιστοσελίδες ου θέλουν να βελτιώσουν την κατάταξη τους στις μηχανές αναζήτησης για λέξεις κλειδιά που έχουν μεγάλο ανταγωνισμό με σκοπό την αύξηση των επισκεπτών.

Είναι απαραίτητο για όλες τις ιστοσελίδες που θέλουν να έχουν μια ικανοποιητική κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης

 • Στοχευμένες λέξεις – κλειδιά / (Keywords): 15
 • Ανάλυση ιστοσελίδας
 • On-Page Optimization
 • Βελτιστοποίηση Meta Tags
 • Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών
 • Δημιουργία XML Sitemaps
 • Δημιουργία – Παραμετροποίηση Google Analytic
 • Δημιουργία – Παραμετροποίηση Webmaster Tool
 • Off-Page Βελτιστοποίηση
 • Καταχώρηση σε Search Engines
 • Καταχώρηση σε Directories
 • Τρεις αλλαγές στις λέξεις – κλειδιά και στις επακόλουθες ενέργειες στην διάρκεια ενός εξαμήνου
 • Αναλυτικό Report με τις ενέργειες που πραγματοποιήσαμε με βάση τα παραπάνω

€500 / εφάπαξ