Εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τις συχνότερες παθήσεις του φάσματος της Ουρολογίας και της Ανδρολογίας μέσα από σύντομες ερωτοαπαντήσεις. Όλες οι νεώτερες επιστημονικές εξελίξεις.

GO TO WEBSITE